IHURIRO MU RWANDA

Hura nabakobwa kubuntu mwihuriro shyiranimero yawe  imwe kurimwe kuri website ya Exotic Rwanda bilashoboka guhura n’izindaya aho waburi hose mugihe waburi kumbuga nkoranya mbaga.

Jya mu muri huriro uhure n’urkundo niba uringaragu  ukabawiteguye  usezer’imbeho n’ubukonje   ngwirseteuimmurabeho

Ukonje ushushye ngwino  muri Exotic Rwanda tuguhivyo wipfuta ngwino wese tubirangize

 

© 2023 Exotic Rwanda